Tuệ Mãn| Thứ Ba, 08:48 18-12-2018

Ngày 11/11/Mậu Tuất (nhằm ngày 17/12/2018), tại Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra lễ Bế mạc khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 27.

Trong buổi lễ, có sự quang lâm chứng minh và tham dự của HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ , Thiền chủ khoá tu; HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II; HT. Giác Minh – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh An Giang, Giáo phẩm Hệ phái; TT. Minh Hoá – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, cùng 120 vị chư hành giả trực thuộc 6 giáo đoàn, và quý nam nữ Phật tử xa gần cũng về tham dự.

Mở đầu cho buổi lễ kết khoá, Hoà thượng Thiền chủ đã đại diện chư Tôn đức có lời sách tấn chư hành giả bằng lời dạy của đức Thế Tôn trong kinh Đại Bát Niết Bàn: “Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.” Chư hành giả của 6 Giáo đoàn cùng sống chung tu học dựa trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp theo như lời dạy của đức Thế Tôn, cũng như đức Tổ sư sẽ đưa đến kết quả thù thắng cho tự thân an lạc và tập thể được lớn mạnh: “Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung”.

Và sự chuyên cần tu tập vì mục tiêu phạm hạnh thanh cao của chư hành giả là điều hoan hỷ cho tất cả mọi người, khi có ai nghĩ tới, như lời dạy trong Tiểu Kinh Rừng Bò số 31: “Sự việc là như vậy, này Digha, nếu gia đình nào, …. ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. … Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này sống như thế nào? Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.”

Tiếp theo, TT. Giác Hy – Phó thư ký khoá tu đã đại diện cho Ban thư ký báo cáo tổng kết tình hình tu học trong suốt tuần qua, Ban tổ chức khoá tu tạo mọi điều kiện thuận lợi và tốt nhất về nơi ăn, chốn ở, khu vực hành thiền, nghe pháp, … để chư hành giả được an tâm học hỏi, lắng nghe và suy nghiệm về lời dạy của đức Thế Tôn thông qua sự hướng dẫn, giảng giải từ chư Tôn đức. Với sự chuyên tâm, trì chí, nỗ lực thực hành trọn vẹn những gì đã được nghe, đã được lãnh thọ sẽ thành tựu mục tiêu cao thượng của người xuất gia phạm hạnh.

Và sau đó, ĐĐ. Minh Hành đã thay lời chư hành giả dâng lên niềm cảm xúc khi trở về nơi sinh trưởng của đức Tổ sư để tham dự khoá tu Truyền thống lần thứ 27. Chư hành giả cảm thấy thực sự là trở về với giới đức xưa. Người hành giả luôn luôn sống với ý niệm tỉnh thức, sống trong đời sống tu tập mỗi ngày, cùng theo chư Tôn đức tu tập trong những giờ thiền hành, giờ độ cơm, giờ tọa thiền… và càng thấy rõ hơn về hạnh kiểm của người tu giải thoát. Giới hạnh của quí Ngài luôn là tấm gương sáng, như là ngọn hải đăng chỉ đường, giúp chư hành giả tìm về bến bờ giác ngộ.

Sau phần cảm tưởng, TT. Minh Hoá đại diện cho chư Tôn đức Giáo đoàn IV cung thỉnh chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng trở về tham dự khoá tu lần thứ 28 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cuối cùng, HT. Giác Nhường – Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái đã có lời đạo từ tán thán chư Tôn đức lãnh đạo đã vì lòng thương tưởng hàng Tăng chúng hậu học tạo nên khoá tu đầy ý nghĩa này, và Hoà thượng còn khuyến tấn chư vị hành giả phải luôn tác ý về những lời dạy của Phật, Tổ, Thầy để nỗ lực tu tập cho đến ngày công viên qủa mãn.

Khoá tu đã khép lại trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo, và niềm hạnh phúc của chư hành giả đã được học tu nơi vùng đất khí thiêng của đức Tổ, cũng như sự vui sướng của hàng thiện nam, tín nữ Phật tử đã có điều kiện gieo giống lành vào ruộng phước của Tam bảo uy nghiêm.

Chư tôn Hòa thượng chứng minh

Thượng tọa Giác Hy báo cáo về kết quả khóa tu

Hành giả lắng nghe kết qủa tu tập của đại chúng trong 7 ngày qua

Đại đức Minh Hành đại diện chư vị hành giả đâng lời cảm tưởng

Hành giả đồng dâng lời cảm tưởng với Đại đức Minh Hành

Thượng tọa Minh Hóa đại diện Giáo đoàn IV dâng lời cung thỉnh chư tôn Hòa thượn lãnh đạo cùng đại chúng về Tịnh xá Ngọc Thiền, Đà Lạt để tham dự khóa tu truyền thống lần 28

Hòa thượng chứng minh có lời sách tấn và chứng minh cho đại chúng

Hành giả lắng nghe lời giáo huấn của Hòa thượng chứng minh

Chư vị hành giả lưu niệm cùng chư tôn Hòa thượng lãnh đạo chứng minh Hệ phái