Sáng nay, ngày 30/11/2019 nhằm 05/11/Kỷ Hợi, tại tịnh xá Trúc Lâm ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trực thuộc Giáo đoàn 6, các thời khóa tu tập của khóa tu truyền thống của hệ phái diễn ra như thời khóa biểu đã định.9g00 sáng HT. Giác Giới đã chủ giảng cho hành giả chủ đề “Kinh căn tu tập số 152 (Trung bộ kinh)

Từ xưa các bậc Cổ Đức kết tập kinh điến sắp xếp Kinh Trung Bộ, cái nào thuộc phạm vi Trung Bộ, Kinh đứng đầu Kinh Trung Bộ là giải quyết tầm quan trọng của tu tập là trí tuệ có trí tuệ mới thấy cái khổ nhất là dục ái, chính vì có trí tuệ từng xác na thì chúng ta chánh niệm tỉnh giác sẽ tránh được cái mê và làm tiêu mòn được tập khí phiền não.

Ngài xoáy mạnh việc học tu cho thấu rõ chơn tâm, bản tánh bằng trí tuệ , hiểu rõ pháp vô vi của Phật bằng trí tuệ. Sau đó mới sử dụng trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác trong đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm tất cả đều được trí tuệ soi sáng.

Buổi chiều cùng ngày thời pháp đàm diễn ra thật phấn khởi, thắm tình đạo vị dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Giới.

Có vị hành giả thứ 1 hỏi Ngài:

-       Sự khác nhau giữa Bát Thánh Đạo và Bát Chánh Đạo?

-       Ngài chia sẻ: Bát Thánh Đạo bao gồm Bát Chánh Đạo vô lậu và Bát Chánh Đạo hữu lậu, Bát Chánh Đạo vô lậu cũng là Bát Thánh Đạo và bát thánh đạo đưa đến niết bàn.

-       Hành giả 2 hỏi tiếp: Thế nào là niềm tin của người chứng sơ quả?

-       Hòa thượng đáp: có người, có lòng tin tà kiến và cũng có người, có lòng tin vào pháp thiện, hữu lậu, pháp này chỉ đưa đến cõi trời phạm thiên.

-       Lòng tin của người sơ quả thành tựu pháp nhãn, lòng tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng, công đức vô lượng đưa đến giải thoát niết bàn.

-       Hòa thượng nhấn mạnh đúng nghĩa tỳ kheo thì phải chứng được sơ quả nhập lưu do đã có chánh tri kiến. Ngài lấy ví dụ Bài Kinh Khúc Gỗ “Giống như khúc gỗ trôi trên sông Hằng nếu không bị tám điều chướng ngại chắc chắn trôi về biển vì sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, thể nhập vào biển, chánh tri kiến cũng vậy, hướng về niết bàn.

-       Làm sao để thành tựu chánh tri kiến, là phải nghe từ người khác và khéo dùng tâm suy tư hoặc khéo như lý tác ý. Bịnh của chúng sanh là nghe pháp chỉ để nhớ và hiểu qua loa chớ không tác ý suy tư về pháp.

 Thời khóa chia sẻ pháp đàm hôm nay từ Hòa thượng thiền chủ như những giọt cam lồ cho Chư hành giả, với sự tham vấn từ Hòa thượng giờ pháp đàm lần sau Chư hành giả tranh thủ ghi giấy những gì cần hỏi để không mất thời gian của đại chúng.Diệu Anh

Nguồn: phathocdoisong.com