Hôm nay, ngày 04/12/2019 nhằm 09/11/Kỷ Hợi, tại tịnh xá Trúc Lâm ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trực thuộc Giáo đoàn 6. Hòa thượng Minh Hóa đã chia sẻ đến Chư hành giả thời pháp: Giảm Tham – Sân - Si.
Hòa thượng kể câu chuyện về Hòa thượng Thanh Từ. Cách đây cũng hơn 15 năm sau thời giảng pháp Hòa thượng Thanh Từ tuyên bố sẽ tịnh cốc nên HT. Minh Hóa đến đảnh lễ HT. Thanh Từ và xin vài lời dạy để ở ngoài tiếp tục tu tốt hơn.

HT Thanh từ nói: thời gian thì không có, xin nhiều thì tôi cũng không có thời gian để cho, nhưng xin vài lời thì tôi cũng không tiếc. Thôi thì tôi chúc Sư ở ngoài tu cho giảm Tham – Sân – Si.

Qua câu chuyện nhỏ đó Chư hành giả thấy con đường tu của chúng ta cũng chỉ là để giảm Tham – Sân – Si và chấm dứt Tham – Sân – Si. Mà giảm được Tham – Sân – Si là sự tinh tấn của người tu và khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ không ngoài Giới – Định – Tuệ. Ba phương tiện Giới – Định – Tuệ là một phương pháp thù thắng đặc biệt diệt trừ được Tham – Sân – Si, diệt trừ được phiền não và chứng được thánh quả.


Trong kinh Gò Mối (số 23 Trung Bộ Kinh - tập 1) có những mật ngữ những lời mật ngữ đó gần gũi với người có trí, tu tập bậc chân nhân và phải tu tinh tấn xả ly chướng ngại đạo như bài kinh Gò Mối đã trình bày, đó là:

1/ Vô mình, si mê, lẫm lẫn

2/ Sự hiềm hận, phẩn nộ

3/ Nghi hoặc

4/ Năm triền cái

5/ Năm thủ uẩn

6/ Năm dục trưởng dưỡng

7/ Hỷ tham

8/ Diệt trừ các lậu hoặc

Khi xả được các chướng ngại đạo sẽ dẫn đến chứng quả A La Hán.

Buổi chiều thời pháp đàm được Hòa thượng Giác Giới, Hòa thượng Minh Hóa thay nhau chia sẻ với hành giả những nghi hoặc giúp hành giả hiểu rõ về Tổ sư Minh Đăng Quang việc Tổ nối truyền chứ không sáng tạo ra chánh pháp cũng như muốn tu Giới – Định – Tuệ cần có nhân duyên trùng trùng duyên khởi và những nghi vấn từ hành giả được Hòa thượng thân tình chia sẻ trong thời gian hạn hẹp.


Trưa nay Chư hành giả lại tiếp tục tái hiện đời sống phạm hạnh của Phật năm xưa cũng như của Tổ Chư hành giả sau khi đi trì bình khất thực trong khuôn viên rừng Sala tìm chỗ ngồi độ ngọ tại những tảng đá dưới gốc cây. Trước khi độ ngọ Chư hành giả đã đọc kinh cầu nguyện và hồi hướng phước lành đến các Phật tử từ các miền tịnh xá của Giáo đoàn 6 cũng như Phật tử gần xa đã trở về dâng cúng thực phẩm trong khóa tu cũng như dâng lời phát nguyện hộ trì khóa tu để hồi hướng công đức làm được cho cửu huyền thất tổ và cầu an cho gia đình.

Chùm ảnh hành thiền của khóa tu ngày thứ 6


Tin và ảnh: Diệu Anh