Phú Sĩ

Vào ngày 02/04/2019 nhằm ngày 28/03/Kỷ Hợi, chư Tăng TX. Trúc Lâm, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tổ chức một ngày tu tập Bát Quan Trai cho Phật tử tại gia. Chư Tăng tịnh xá có mời Đại đức Minh Sĩ – Thư ký GĐ6 – HPKS đến trao đổi một số điều căn bản trong sinh hoạt Phật giáo. Khoảng 80 Phật tử đã đến tham dự khóa tu kỳ này.

Những hình ảnh được ghi nhận tại khóa tu: