Tin: Đại đức Minh Sĩ; ảnh: Út Hậu, Liễu Ngọc

Hôm nay ngày Chủ nhật, 21/07/2019 nhằm ngày 19/06/Kỷ Hợi, Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển, P.12, Q.6 đã long trọng tổ chức Vía đức Quán Thế Âm Bồ tát.

Vào lúc 5 giờ sáng, Chư Tăng và Phật tử vân tập trước Lễ đài để tụng kinh và đảnh lễ Bồ tát cầu nguyện quốc thái dân an. Mỗi đầu giờ của buổi sáng đều có thời khóa tụng kinh và niệm danh hiệu Bồ tát.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: