Tin: Đại đức Minh Sĩ, Ảnh: Diệu Huệ, Diệu Anh

Hôm nay ngày 15/07/2019 nhằm ngày 13/06/Kỷ Hợi, Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển với sự hướng dẫn của ĐĐ. Giác Thiện, ĐĐ. Minh Sĩ, Phó Ban Điều hành tịnh xá cùng với quý Phật tử đã đến viếng thăm và cúng dường một số trường hạ và tịnh xá tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu như: Trường Trung cấp Phật học Tăng, Trường Trung cấp Phật học Ni, thiền viện Minh Đức, Kiều Đàm Ni viện, tịnh xá: Ngọc Thạnh, Ngọc Sơn Dinh, Phước Hưng, Quang Minh, Ngọc Chu,… Tổng giá trị tịnh tài và tịnh vật của chuyến đi trên 120 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi: