Tin: Đại đức Minh Sĩ, Ảnh: Tk. Minh Đạo

Hôm nay ngày 20/07/2019 nhằm ngày 18/06/Kỷ Hợi, Chư Tăng tịnh xá Ngọc Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 6 năm, ngày ĐĐ. Thích Minh Tâm, nguyên viện chủ tịnh xá Ngọc Châu viên tịch. Nhân sự tùng sự chư Tăng cũng tổ chức Lễ lạc thành và an vị các bảo tượng của tịnh xá.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư Tôn đức giáo phẩm của Hệ phái như: HT. Giác Dũng, HT. Giác Ngạn, HT. Minh Hồng, HT. Giác Mỹ, TT. Giác Nhuận,… và Chư Tôn đức Tăng- Ni tại tỉnh nhà cũng như các tỉnh lân cận hơn 70 vị. Phật tử đến tham dự buổi lễ hơn 700 người.

Được biết, tịnh xá Ngọc Châu được HT. Thích Giác Huệ, nguyên Đệ nhất trưởng giáo đoàn 6- HPKS xây dựng vào năm 1965. Sau khi đất nước được thống nhất tịnh xá được giao lại cho ĐĐ. Giác Minh trông nom. Đến năm 1995, TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Giác Nhiêm, Giác Tôn, Minh Tâm, Mịnh Bửu,… lần lượt được giáo đoàn công cử đến tiếp tục phát triển tịnh xá.

Vào năm 2010, Đại đức: Minh Tâm, Minh Bửu, Minh Điền bắt đầu đại trùng tu lại tịnh xá. Sau khoảng 09 năm thi công, các hạng mục chính của tịnh xá đã hoàn thành và từng bước đi vào hoạt động ổn định.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: