Phú Sĩ

Hôm nay ngày 30/04/2019 (nhằm ngày 26/03/Kỷ Hợi) là ngày Kỵ giổ của Phật tử Huệ Ngọc, thân mẫu của TT. Giác Nhuận, trụ trì tịnh thất Kỳ Viên, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM. Đến chứng buổi lễ có chư Tôn đức Tăng trú xứ tại các tịnh xá: Lộc Uyển, Trúc Lâm, Quang Minh, Đại Quang. Ngọc Chơn, Ngọc Long,… và khoảng 200 Phật tử đến tham dự.

Được biết Phật tử Huệ Ngọc và gia đình đã phát tâm hiến cúng khoảng 4.500m2 đất để xây dựng tịnh thất Kỳ Viên.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ: