Ban Điều hành TX. Lộc Uyển

Với mục đích phổ cập và bồi dưỡng giáo lý của Phật giáo một các có hệ thống và chuẩn mực, trong nhiều năm qua, Ban Điều hành Tịnh xá Lộc Uyển tổ chức giảng dạy Lớp Giáo lý vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

Nhân mùa hè năm 2019, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại trường Gautam Buddha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, niên học 2017 – 2019, ĐĐ. Minh Điệp trở về tu học và phụng sự tại Tịnh xá Lộc Uyển. Được sự cho phép của Ban Điều hành, vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 (29 - 6 - Kỷ Hợi) ĐĐ. Minh Điệp tổ chức Khóa học Giáo lý mùa hè 2019 tại Tịnh xá Lộc Uyển trong thời gian 1 tháng.

Có khoảng 50 học viên đã đăng ký tham gia học tập.

II. THỜI KHÓA BIỂU

Thứ

Môn học

Thời gian

Thứ 2

Thứ 4

GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI KINH QUAN TRỌNG

17g – 18h30

Thứ 6

VĂN HỌC PHẬT GIÁO

17g – 18h30

Chủ nhật

BÀI HỌC CUỘC SỐNG

19g – 20g

 

III. KHÁI QUÁT CÁC MÔN HỌC

1. Giới thiệu một số bài kinh quan trọng

- Môn này được giảng dạy vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.

- Giới thiệu một số bài kinh quan trọng nhất được đức Phật tuyên thuyết và được ghi chép lại trong Tam Tạng Thánh điển.

- Nội dung liên hệ đến Tri kiến, Phương pháp đoạn trừ phiền não, Pháp cúng dường và Phương pháp báo hiếu cha mẹ.

2. Văn học Phật giáo

- Môn này được giảng dạy vào thứ 6 hàng tuần.

- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm nổi bật của chư Tôn thiền đức lỗi lạc cận đại và đương đại.

- Đây là tuệ giác của Tăng già Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn Phật giáo Việt Nam Phục hưng giai đoạn thế kỷ 20 đến nay.

3. Bài học cuộc sống

- Được giảng dạy vào tối Chủ Nhật hàng tuần.

- Nội dung dẫn dắt từ những câu chuyện đạo đức gần gũi trong đời sống hàng ngày.

- Thông qua đó, tư tưởng và cách ứng xử theo giáo lý của Phật giáo được triển khai để Phật tử nhận ra những bài học quý báu.

Kinh Pháp Cú, kệ ngôn thứ 82, Đức Phật dạy rằng:

Như hồ nước sâu thẳm

Trong sáng không khuấy đục

Cũng vậy nghe chánh pháp

Người trí hưởng tịnh lạc.

Trân trọng kính mời quý Phật tử đến Tịnh xá Lộc Uyển tham dự và học tập khóa học này.