Mời quý Phật tử tham dự chương trình Phật đản năm 2019 tại tịnh xá Lộc Uyển, P.12, Q.6. Tp. HCM. Ngày 14/04/AL, 18 giờ: thuyết pháp, 19 giờ Đêm Văn nghệ Kính mừng Phật đản. Ngày 15/04/ AL Đại Lễ Phật đản (có chương trình riêng).
DS. các Ca- Nghệ sĩ hát cúng dường đêm văn nghệ: NSND Minh Vương, Danh ca Phương Dung, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Phượng Loan, CS. Nguyễn Phi Hùng, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Tấn Giao, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Mỹ Hằng, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Lê Trung Thảo, NS. Chí Linh, NS. Vân Hà, NS. Hà Như, NS. Hồng Yến, NS. Ngân Tuấn, Chuông vàng vọng cổ: Võ Minh Lâm, Bùi Trung Đẳng, Huyền Trang, Như Huỳnh, DVĐA Minh Luân, DVĐA Quý Bình, CS. Quốc Đại, CS. Liêng Kiếng Quang, CS. Hoàng Minh Sang, CS. Thùy Dương, CS. Quốc Vũ, bé Nghi Đình, CS. Công Danh, NS. Thy Nhung, NS. Quốc Kiệt, NS. Minh Trí, NS. Cẩm Loan, NS. Khánh Tâm,…