Mùa Vu lan báo hiếu một lần nữa lại trở về với người con Phật như nhắc nhở chúng ta nhớ đến ngày hệ trọng thiêng liêng nhất của con người là tri ân và báo ân Cha Mẹ. Mùa Vu lan cũng chính là mùa Chư Tăng Ni đã mãn khóa An cư, tăng trưởng phước điền.

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Phật tử gieo trồng giống lành vào miếng ruộng phước điền để hồi hướng kỳ an cho Cha Mẹ hiện tiền và kỳ siêu cho Cửu huyền thất tổ bảy đời quá vãng. Do đó, Chư Tăng Tịnh xá Lộc Uyển có tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu và dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tưởng niệm 26 năm Hòa thượng Giác Đức- Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn 6 viên tịch.

Trân trọng kính mời: Phật tử

Tham dự Đại lễ Vu lan- Dâng Pháp y Ca-sa và Lễ Tưởng niệm 26 năm Hòa thượng Giác Đức viên tịch.

-       Thời gian: 9h00’ ngày Rằm tháng 07 năm Quý Mão (30/08/2023)

-       Địa điểm: Tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp. HCM

Hân hạnh được đón tiếp!

                                                                            

                                                           

                                                                           TM. CHƯ TĂNG

                                                                             TRỤ TRÌ                                                                                    

                                                                                                                                                                                                             TT. GIÁC NHUẬNChương trình

Đại lễ Vu Lan – Dâng pháp y Ca sa mùa Vu lan báo hiếu và Lễ Tưởng niệm 26 năm HT. Giác Đức viên tịch

                                                                             PL. 2567- DL. 2023

                                                                   

·      4 giờ: Thức chúng

·      4 giờ 15’: Tọa thiền

·      8 giờ: Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử quang lâm

·    9 giờ: Lễ Dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tưởng niệm 26 năm Hòa thượng Giác Đức viên tịch.

-       Dâng hương bạch Phật

-       Dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Giác Đức

-       Tuyên bố lý do

-       Thông qua chương trình

-       Giới thiệu thành phần tham dự

-       Cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Giác Đức

-       Cài hoa Hồng cúng dường Chư Tôn đức Tăng- Ni

-       Đôi dòng cảm tưởng về Cha Mẹ của Phật tử 

-       Tác bạch và dâng pháp y

-       Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

-       Hồi hướng

·      10 giờ 30’: Cúng dường Trai Tăng hội

-          Chư Tăng Ni đọc kinh cầu nguyện

-          Truyền Quy giới cho Phật tử

-          Chư Tăng Ni độ ngọ

-          Phật tử dùng cơm thân mật

·      Hoàn mãn