Mùa Vu lan báo hiếu một lần nữa lại trở về với người con Phật như nhắc nhở chúng ta nhớ đến ngày hệ trọng thiêng liêng nhất của con người là tri ân và báo ân Cha Mẹ. Mùa Vu lan cũng chính là mùa Chư Tăng Ni đã mãn khóa An cư, tăng trưởng phước điền.

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Phật tử gieo trồng giống lành vào miếng ruộng phước điền để hồi hướng kỳ an cho Cha Mẹ hiện tiền và kỳ siêu cho Cửu huyền thất tổ bảy đời quá vãng. Do đó, Chư Tăng Tịnh xá Đại Quang có tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu và dâng Pháp y Ca sa.

-       Kính mời: Phật tử

-       Vào lúc: 8h45’ ngày 11 tháng 07 Quý Mão (Thứ bảy, 26/08/2023) hoan hỷ thân lâm Tịnh xá Đại Quang tại ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. HCM để tham dự lễ Vu lan và dâng Pháp y Ca sa.

Sự hiện diện của Quý vị làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và long trọng.

         Xin trân trọng được đón tiếp!
                                                                                   TM. CHƯ TĂNG

                                                                                          TRỤ TRÌ

                                                                                 TK. THÍCH MINH SĨ