Vào lúc 19h00 ngày 13/4/2023 (nhằm 23/2 nhuần/Quý Mão), tại đạo tràng tịnh xá Ngọc Chơn, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước diễn ra phiên họp trù bị và khai mạc Khóa tu nội bộ Giáo đoàn 6 lần thứ 3.Quang lâm chứng minh TT. Giác Nhuận – Phó ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN quận 6, Tp.HCM, Phó Trị sự Thường trực Giáo đoàn VI, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Trưởng Ban tổ chức; TT. Giác Nghiêm – Tôn túc Chứng minh; TT. Giác Minh – Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn. Về chư Ni có sự tham dự quý báu của NS. Độ Liên – Phó Phân đoàn Ni Giáo đoàn 6, NS. Phương Liên – Phó Phân đoàn kiêm Thư ký Phân đoàn, NS. Hồng Liên Phó Phân đoàn. Cùng sự hiện diện của 22 hành giả Tăng và 15 hành giả Ni đang tu học tại các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng về tham dự.


Buổi lễ bắt đầu bằng phần lễ Tam bảo và đảnh lễ chư Tôn đức Ban trị sự Giáo đoàn. Đại đức Minh Điệp tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự, TT. Giác Nhuận - Trưởng Ban tổ chức Khóa tu đã có đôi lời khai mạc: Trong kinh Tăng Chi đức Phật có nói đến hội chúng thù thắng như sau: Này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thù thắng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ-kheo không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, tùy thuận hậu kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng.Xuất phát từ ý pháp đó, Khóa tu nội bộ lần thứ 3 này nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni tu học đúng đường lối của Tổ Thầy và đạt sự an lạc ngay trong giờ phút hiện tại.

Trong buổi lễ đại đức Minh Điệp Ban Thư ký kính trình các nội dung như sau:

I. PHÂN CÔNG TÁC KHOÁ TU

1. Ban chứng minh: HT. Giác Điệp

2. Ban điều hành:

- Trưởng ban: TT. Giác Nhuận

- Phó ban:

Về phía chư Tăng: TT. Giác Nghiêm, TT. Giác Minh

Về phía chư Ni: NS. Độ Liên, NS. Hồng Liên

2. Thư ký:

- Chánh: ĐĐ. Minh Điệp kiêm Điều phối chương trình

- Phó: NS. Phương Liên

3. Các tiểu ban:

a. Ban truyền thông:

- ĐĐ. Minh Đạo

- PT. Diệu Anh

b. Ban trực kẻng và Khánh:

- Kẻng báo giờ: ĐĐ. Minh Trân

- Khánh điển lễ : ĐĐ. Minh Chuẩn

c. Ban kiểm soát:

- ĐĐ. Minh Toàn

- NS. Hạnh Liên

d. Ban hành đường:

- ĐĐ. Minh Hạnh, ĐĐ. Minh Luật

- Phật tử Tx.Lộc Uyển, Tx. Ngọc Chơn

e. Ban âm thanh, ánh sáng: ĐĐ. Minh Thành

II. THỜI KHÓA TU HỌC

4h15’- 5h00’: Thiền tọa - Thiền hành

6h00’- 6h30’: Điểm tâm

7h30’- 8h15’: Thiền hành- Thiền tọa

9h00’- 9h45’: Học pháp

10h30’- 11h30’: Độ ngọ

12h00’- 13h30’: Chỉ tịnh

14h00’- 14h45’: Học pháp

15h30’- 16h15’: Thiền tọa- Thiền hành

17h00’- 17h30’: Tiểu thực

19h00’- 19h45’: Thiền tọa- Thiền hành

III. NỘI QUY

1. Chư Tăng Ni sống trong tinh thần lục hoà

2. Giữ gìn oai nghi

3. Giữ gìn giới luật

4. Giữ đúng thời khoá tu học

5. Sống phòng hộ tam nghiệp và lục căn


Chùm ảnh đêm khai mạcTin: TK. Minh Điệp
Ảnh: Diệu Anh