Vào ngày 28/7/2023 nhằm 11/6/Quý Mão, tại tịnh xá Phước Hưng, ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đáp lời thỉnh cầu từ Ni Sư Phương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng, thiền chủ điểm An cư Phân đoàn Ni, Giáo đoàn 6. Hòa thượng Thích Giác Điệp, Phó Tri sự Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ cùng Thương tọa Giác Nhuận, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN, Tp.HCM, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6 Tp.HCM, Phó thường trực Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ đã về thuyết giảng cho hơn 20 hành giả điểm An cư phân đoàn Ni, Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.Chư Ni đảnh lễ vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Giác Điệp và Thượng tọa Thích Giác Nhuận

9g sáng Hoà thượng Giác Điệp chia sẻ với hành giả về đức hạnh của Ngài A Nan. Trong kinh Tăng Chi bộ kể lại rằng: Đức Phật đã khen ngợi Ngài A-Nan là “người có học vấn uyên thâm, trí nhớ trung thực và bền lâu, tác phong cao quý và trí tuệ nhạy bén, ý chí kiên định và là người chuyên chú, cần mẫn đối với công việc cũng như đời sống tu tập”. Hoà thượng phân tích những đức hạnh đó và chỉ dạy đại chúng học theo hạnh Ngài A Nan.

14g chiều cùng ngày Thượng tọa Giác Nhuận trình bày pháp Tự tứ theo trong kinh Tương Ương Bộ 1, chương 8, phần Tự tứ.

Thượng tọa nhấn mạnh việc tự tứ để hành giả chúng ta nhận diện lỗi lầm, cầu xin đại chúng chỉ lỗi để tự mình sửa lỗi và tu tập mỗi ngày tốt hơn. Ngang qua đó Thượng tọa sách tấn hành giả tu tập niêm mật để có những lợi ích cho tự thân.

Sau mỗi buổi thính pháp Ni Sư Chu Liên đã thay lời hành giả tri ân Hòa thượng, Thượng tọa đã không ngại tuổi cao, sức yếu, đường xá xa xôi để về hạ trường Phước Hưng cho hành giả những lời pháp nhủ quý báu, chư Ni chúng con nguyện y giáo phụng hành.

Chùm ảnh ghi nhận được tại điểm an cư Phước Hưng.


Diệu Anh