hiều ngày 10/12/2023 nhằm 28/10/Quý Mão, Giáo đoàn 6 bế mạc khóa tu Sống chung tu học lầnThời pháp trong ngày do Thượng tọa Giác Nhuận, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM,  Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ  hướng dẫn Tăng - Ni giáo đoàn kinh nghiệm tu hành qua đề tài: Chàng cùng tử trong phẩm Tín Giải - Kinh Pháp Hoa. Hiện nay đời sống Tăng - Ni tu giống chàng cùng tử bỏ nhà, bỏ cha đi lang thang tầm cầu những vọng tưởng hảo huyền trở thành nghèo đói, người cha phải tìm kiếm dụ dẫn đưa về. Cũng vậy sự tu hành do tưởng tri: tầm cầu danh vọng, ăn mặc ở bệnh, vọng cầu tri thức, đường hướng tu hành, không quay về nơi tự tâm tu tập hành trì, như kinh Pháp Cú Phật dạy:

“Người hằng tu thiền định

Thường kiên trì tinh tấn

Bậc trí hưởng Niết Bàn

Được an tịnh vô thượng”

Người muốn chứng đắc giáo pháp phải thường kiên trì tinh tấn, mới thành tựu được đạo quả. Như Đức Phật tìm bên ngoài chạy theo vọng tưởng tri thức, khổ hạnh ép xác ngã quỵ bên dòng sông A Nô Ma.

Sau đó Đức Phật đến gốc cây Bồ đề quay lại chính mình thiền tọa thấy được vô thường, khổ, vô ngã chứng đắc đạo quả A La Hán chánh đẳng chánh giác. Tu là phải thắng tri tất cả pháp và liều tri vô thường, khổ, vô ngã . Như chàng cùng tử vượt qua tưởng tri trở về với cha mình.

Khóa tu khép lại sau thời pháp trong niềm vui hân hoan của chư hành giả và hẹn gặp lại khóa tu lần 8 tháng 11 tại tịnh xá Ngọc Long, Bình Phước.


Diệu Anh