Hôm nay, ngày 8/3/2024 nhằm 28/1/Giáp Thìn. Chư tôn đức Tăng - Ni, Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ trở về tịnh xá Ngọc Chơn, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để tham dự Lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang lần thứ 7019 giờ, chư tôn đức Tăng - Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 vân tập tại giảng đường ngồi thiền và sinh hoạt cho khoá tu tưởng niệm.

Chứng minh buổi sinh hoạt Hòa thượng Thích Giác Tuấn, Trị sự Trưởng Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN TPHCM. Phó tri sự Giáo đoàn 6, cùng 70 Tăng Ni tham dự.

Sau thời ngồi thiền, Thuợng tọa Giác Nhuận đãi lao Hòa thượng Giác Tuấn có lời chia sẻ đến chư tôn đức Tăng – Ni. Để thực hiện ngày tưởng niệm có ý nghĩa chúng ta thực hiện lời dạy Đức Tổ Sư

“Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái Linh là phải tu chung.” 

Và đây cũng là khóa tu lần 1 của năm 2024 để chư tôn đức Tăng – Ni dâng lòng tưởng niệm hướng đến ơn Đức Tổ Sư.

Trong buổi sinh hoạt đại đức Minh Đạo trình bày thời khóa tu tập cũng như lễ tưởng niệm Tổ Sư.

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 21g cùng ngày.

 

Diệu Anh