Sáng  ngày 15/7/2023 nhằm ngày 28/5/Quý Mão. Thượng tọa Thích Giác Nhuận Phó Trị sự Giáo đoàn 6 - Hệ phái Khất sĩ đã thân lâm về tịnh xá Phước Hưng, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để chia sẻ, thuyết giảng về sự tu tập trong mùa An cư kiết hạ cho các hành giả an cư Phân đoàn Ni - Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.Thượng tọa chia sẻ ý nghĩa mục đích của việc an cư kiết hạ. Theo luật Tư trì ký định nghĩa: “Lập tâm một chỗ gọi là kiết; bộ Nghiệp sớ định nghĩa: Thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là an”. An cư cũng có nghĩa là “An kỳ tâm, cư kỳ thân”, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư, ngang qua đó Ngài mong muốn các vị Tỷ kheo luôn giữ đúng chánh pháp, như pháp, như luật, như luận, như lời thy Tổ đã dạy để thành tựu phép hạ an cư trong ba tháng, phát huy tinh thần lục hòa và tứ chúng đồng tu.

Buổi thuyết pháp và chia sẻ hoàn mãn trong sự hoan hỷ, nhiếp chúng của hành giả an cư cũng như đạo tràng Phật tử Phước Hưng.

Hình ảnh ghi nhận trong ngày

Tin - Ảnh: Trương Hoàng Giang