Với tinh thần báo đáp công ơn bậc Thầy khai sơn mở đạo, Ban Trị sự Giáo đoàn VI tổ chức khóa tu tưởng niệm đức Thầy Giác Huệ vào ngày 26/02/2023 (nhằm mùng 7/2/Qúy Mão) tại tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
4g sáng đại chúng đã thiền hành trong khu rừng sala và thiền tọa tại giảng đường Giác Huệ. Thời khóa tu của hành giả niêm mật như tấm lòng thành cúng dường lên Thầy tổ của mình Người khai sáng Giáo đoàn.9g sáng, nhân duyên tương hội, Hòa thượng Giác Giới – Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái đã quang lâm tịnh xá Trúc Lâm để kính viếng Hòa thượng Giác Huệ. Được biết, Hòa thượng Giác Huệ chính là ân sư đã tế độ cho Hòa thượng Giác Giới xuất gia năm 1960. Sau phần tưởng niệm, Hòa thượng Giác Giới đã thời thoại sách tấn đến với Tăng Ni trực thuộc thuộc Giáo đoàn VI. Hòa thượng đã trùng tụng lời Phật dạy ngang qua kinh Các Pháp thuộc Tăng Chi Bộ.

Theo ý kinh, Vị xuất gia cần phải luôn quán sát: “Ðêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào?” Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: “Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ?” - Kinh Các Pháp số 48, Phẩm Mắng Nhiếc số 5, Tăng Chi Bộ.Buổi chiều cùng ngày, Hòa thượng Giác Toàn, Trưởng ban thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ quang lâm tịnh xá Trúc Lâm kính viếng Hòa thượng Giác Huệ. Sau đó, Ngài đã ban cho đại chúng Tăng Ni và Phật tử một thời pháp lành vô cùng an tịnh.

Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm đã khuyên nhắc đại chúng cần phải năm rõ 3 định hướng nhất quán của hệ phái như sau:

Thứ nhất: Tôn chỉ hành đạo xưa nay của hệ phái lấy Giới Định Tuệ làm khuôn mẫu cho mọi sự tu hành. Dù tu học ở đạo tràng nào cũng không được xa lìa tôn chỉ này.

Thứ hai: Người Khất sĩ cần phải thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp, lấy tinh thần lục hòa cộng trụ làm nền tảng cho mình. Không nên lìa khỏi đoàn thể mà chưa được phép của chúng Tăng.

Thứ ba: mỗi người phải nỗ lực tự mình thân chứng các pháp đã thọ trì. Nhất là phải tuân thủ giới luật, oai nghi phép tắc trong nhà đạo. Thời gian tu tập lâu dần sẽ mang đến đạo hạnh cho mỗi hành giả.

Kết thúc buổi pháp thoại, Hòa thượng Giác Toàn còn diễn ngâm bài thơ “Thuyết Pháp” trích trong Giác Huệ Thi Tập để tái hiện lại hình ảnh ngày xưa Hòa thượng Giác Huệ từng xiển dương chánh pháp lúc sinh tiền. Sau cùng Ngài tán thán sự phát triển của Giáo đoàn từ sau Tổ sư vắng bóng.19g30 lễ thắp nến tri ân Hòa thượng Giác Huệ diễn ra tại rừng thiền Sala dưới sự chứng mình của Hòa thượng Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn 6; Thượng tọa Giác Nhuận, Trưởng ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm; Thượng tọa Giác Hoàng, Phó Chánh Thư ký hệ phái và Phật tử Giáo đoàn VI tham dự đêm thắp nến Tưởng niệm đức Thầy Giác Huệ vắng bóng 43 năm.

Tin: Tỳ kheo Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh