Từ ngày mùng 28/11/2019 đến ngày 6/12/2019 (nhằm ngày mùng 3- 11/11/ Kỷ Hợi), Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 30 của Hệ phái Khất sĩ do giáo đoàn 6 đăng cai tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Kính mời Quý Phật tử ủng hộ khóa tu và tham dự Lễ Bế mạc vào ngày 6/12/2019 (nhằm ngày 11/11/Kỷ Hợi). Chư Tăng tham dự khóa tu khoảng 120 vị.