* Ngày mùng 08/04/Nhâm Dần
- 10 giờ 30':  Cúng hội
- 19 giờ:  Lễ Tắm Phật
* Ngày 14/04/Nhâm Dần
- 18 giờ: Thuyết pháp nói về ý nghĩa ngày Phật đản
- 19 giờ: Đêm văn nghệ Kính mừng Phật đản
* Ngày Rằm/04/ Nhâm Dần
- 8 giờ 30': Cử hành Đại lễ Phật đản (có chương trình riêng)
- 10 giờ 30': Cúng ngọ + truyền Tam quy ngũ giới cho Phật tử
- 19 giờ: Tụng kinh sám hối

Kính mời Quý Phật tử tham dự!

Danh sách một số  ca- nghệ sĩ tham gia hát cúng dường Đêm Văn nghệ Kính mừng Phật đản: NS Chí Tâm, NSND. Thanh Ngân, các Nghệ sị ưu tú: Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Lam Tuyền, Phượng Loan, Tú Sương, Lê Trung Thảo, Lê Tứ, DVĐA: Minh Luân, Quý Bình, Trí Quang, Trương Minh Quốc Thái, Nghệ sĩ: Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Trinh Trinh, Hà Như, Nhật Thanh, CVVC: Nhật Nguyên, Hồng Yến, Chí Sang, Bình Tinh, Ca sĩ: Chế Phong, Quốc Vũ, Ánh Ngọc, Dương Đình Trí, Nguyễn Khánh Hưng...