Ngày mai, thứ 5, 17/11/ÂL (12/12/2019), tại tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6 có tổ chức Vía đức Phật A Di Đà. Chương trình bắt đầu lúc 5 giờ sáng, buổi tối có hoa đăng niệm Phật. Kính mời Quý Phật tử tham dự.