Thể theo tinh thần “giới luật là mạng mạch của Phật pháp” và giữ gìn truyền thống cùng sống chung tu học của Hệ phái..., Hòa thượng Giác Tuấn – Trị sự trưởng Giáo đoàn VI chỉ đạo chư Tôn đức Ban trị sự thành lập khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” dành cho Ni giới trong Giáo đoàn VI theo đúng mô hình Khóa tu Truyền thống của Hệ phái.Năm nay khóa tu lần 2 được tổ chức tại đạo tràng tịnh xá Phước Hưng ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Sư cô Thích Nữ Liên Phương trụ trì.

Thời gian: Từ 16 đến 21 tháng 3 năm Mậu Tuất (01 đến 06/05/2018).

Đối tượng: Chư Tôn Đức Ni thuộc Giáo đoàn VI.Ngày 15/3/Mậu Tuất: Chư Tôn Đức Ni vân tập

Ngày 16 và 21/03/Mậu Tuất:

·       Khất thực tái hiện đời sống Tăng già thời Đức Phật tại thế.

·       Khai mạc (Bế mạc) khóa tu

·       Các ngày còn lại sẽ tu tập theo thời khóa của Ban tổ chức.Nay Ban tri sự Giáo đoàn VI thông báo cho toàn thể Ni chúng trực thuộc Giáo đoàn VI biết để vân tập về tịnh xá Phước Hưng tham gia khóa tu nội bộ của Giáo đoàn VI.

Ghi chú: Khi tham dự khóa tu nhớ mang theo bát, túi bát, tọa cụ, ca uống nước ....

Thay mặt Ban tri sự Giáo đoàn VI

HT. Giác Tuấn

Đã ký