· Tịnh xá Ngọc Chơn (TT. Chơn Thành, huyện Chơn Thành- Bình Phước)

-      Ngày 13/07: Họp giáo đoàn

-      Ngày 14/07: Tự tứ và dâng Pháp y Ca sa, Lễ Tưởng niệm 21 năm, HT. Giác Đức, đệ nhị trưởng Giáo đoàn 6 viên tịch, cúng dường Trai Tăng hội.

· Tịnh xá Lộc Uyển (121 Kinh Dương Vường, P.12, Q.6, Tp. HCM).

-      Ngày 14/07: Tụng sám hối (7 giờ tối)

-      Ngày rằm tháng 07: Lễ Vu lan- dâng Pháp y Ca sa, Lễ Tưởng niệm 21 năm, HT. Giác Đức, đệ nhị trưởng Giáo đoàn 6 viên tịch, cúng dường Trai Tăng hội.

· Tịnh xá Đại Quang (liên ấp 3-4-5 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

-      Ngày 18/07: Lễ Vu lan- Dâng Pháp y Casa, cúng dường Trai Tăng hội

· Tịnh xá Trúc Lâm (ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

-      Ngày 21/07: Lễ Vu lan- Dâng Pháp y Ca sa, cùng dường Trai Tăng hội

· Tịnh thất Kỳ Viên (TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM)

-      Ngày 22/07: Lễ Vu lan- Dâng Pháp y Ca sa, cúng dường Trai Tăng hội