Sáng nay, ngày 01/08/2022 nhằm mùng 04/07/ Nhâm Dần Thượng tọa Giác Nhuận trụ trì tịnh xá Quang Minh, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan PL 2566, DL 2022

Về tham dự và chứng minh Hòa thượng Giác Điệp, Tri sự Phó Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Minh Lượng, trụ trì tịnh xá Ngọc Phật, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Huệ Hiếu, trụ trì chùa Phổ Đà Sơn, Phó Ban Đại diện GHPGVN phường Tân Phước.

Sau khi lễ cài hoa kết thúc Phật tử đã nhiễu y 3 vòng quanh giảng đường và thành kính dâng những tấm y ca sa đó đến chư tôn đức Tăng Ni.

Buổi lễ vu lan kết thúc ngang qua lời đáp từ của Hòa thượng Giác Điệp. Ngài đã sách tấn hàng Phật tử nên kiên trì phục thiện. Ngài nhấn mạnh Phật tử không chỉ tránh xa điều ác mà chúng ta còn cần phải làm những việc thiện, việc lành để gia tăng phúc báu của mình. Do đó, ta cần tìm gặp những người hiểu biết, những bậc thánh hiền để đi theo học hỏi, tránh lầm đường lạc lối.

 

Diệu Anh