Vừa qua, vào ngày 03/10/2018 nhằm 26/03/Mậu Tuất, tại tịnh xá Phước Hưng ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ bế mạc khóa tu“Tập sống Chung Tu Học” lần III Phân đoàn Ni giới - Giáo đoàn VI. Khóa tu diễn ra 6 ngày từ 28 – 03/10/2018 (nhằm ngày 20 – 26/09/Mậu Tuất)


Để hướng dẫn Chư Ni tu tập đúng đường lối của Hệ phái, 7g30 sáng cùng ngày Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng - Ni khất thực hóa duyên trên đường Lý Thái Tổ, ấp Trầu xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tái hiện lại đời sống phạm hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang.

9 giờ sáng cùng ngày lễ bế mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Giáo đoàn 6:

Thượng tọa Thích Giác Nhuận Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, Đương vi Trưởng ban tổ chức khóa tu; Đại Đức Thích Giác Minh quyền Trưởng ban quản trị tịnh xá Đại Quang, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Đương vi Phó ban điều hành khóa tu; Đại đức Thích Minh Dẫn quản lý tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên, Tây Ninh; Đại đức Thích Minh Kính trú xứ tịnh xá Lộc Uyển, quận 6, Tp HCM. Đương vi giám luật khóa tu; Đại đức Thích Minh Chuẩn quản lý tịnh xá Quang Minh, đường vi điễn lễ khoá tu; Tỳ kheo Thích Minh Đạo quản lý tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước. Đương vi thư ký khóa tu cùng Chư Tôn Đức Tăng trong ban trị sự Giáo đoàn 6 quang lâm chứng minh và hướng dẫn khóa tu.

Về số lượng hành giả: có 27 vị hành giả Ni từ các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về tham dự khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” lần thứ 3. (Phước Hưng: 11 vị, Ngọc Sanh: 9 vị, Ngọc Tuyền: 4 vị, Ngọc Hưng: 1 vị, Ngọc Chu: 2 vị). Trong số đó: Ni sư: 1 vị, Tỳ kheo ni: 20 vị, Thức xoa: 6 vị.

Trong buổi lễ Ni sư Thích Nữ Diễm Liên phó ban tổ chức khóa tu đọc lời bế mạc.


Sư cô Thích Nữ Phương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng, đơn vị đăng cai khóa tu “Tập sống chung tu học “ phân đoàn Ni giới trực thuộc Giáo đoàn 6 báo cáo tổng kết. Cũng như phát nguyện đăng cai khóa tu lần thứ tư vào tháng 03 năm Kỷ Hợi.

Trong khóa tu ngày thứ 1: Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng trong việc tu thiền.

Ngày thứ 2: Ngài chia sẻ Pháp tu Giới Định Tuệ là tầm quan trọng của người xuất gia.

Ngày thứ 3: Đại đức Thích Minh Sĩ đã chia sẻ với hành giả những căn bản sinh hoạt trong Phật giáo.

Ngày thứ 4: Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã chia sẻ phương pháp căn bản cho khóa tu Giới - Định - Tuệ trở về nguồn của Hệ phái.

Ngày thứ 5: Đại đức Thích Minh Sĩ đã chia sẻ với hành giả đệ tử Phật là người thừa tự Pháp đừng thừa tự tài vật. Khi thừa tự pháp là đem sự yên vui, lợi ích cho mình và cho người, là người chuyên tu về giới đức hành đúng con đường chánh đạo để giải thoát trên con đường Phật pháp.

Thừa tự vật tức là không đi theo đường lối chánh pháp, tinh thần sẽ bị trì trệ không phát triển không đưa sự tu đến con đường giải thoát.


Ngoài việc học giới, học Chơn lý nghe pháp, Chư Tôn Đức Tăng trong Ban hướng dẫn đã hướng dẫn các hành giả tu tập đều đặn theo thời khóa với 3 nội dung chính:

- Hành thiền – Tọa thiền

Thiền là linh hồn của Phật giáo. Nhờ thiền mà thái tử Tất Đạt Đa chứng đắc quả Chánh đẳng giác, nhờ thiền mà đức Tổ sư thể nhập chơn lý để nối truyền Thích Ca chánh pháp. Do đó, trong khóa bồi dưỡng này, Ban hướng dẫn hành giả Ni thực tập thiền tọa trong 4 thời: canh khuya, sáng sớm, xế chiều và chiều tối.

- Cúng ngọ

Với 30 hành giả bao gồm nhị bộ Tăng - Ni, nên Chư Tôn Đức hướng dẫn toàn thể đại chúng hòa âm tụng kinh chú nguyện và thực hiện phép ăn hòa chúng. Đây là thời khắc tiếp xúc với nguồn hạnh phúc từ phẩm vật, tuy nhiên cần phải thực tập chánh niệm để ghi nhận các trạng thái tâm tham, tâm sân, tâm si trong từng muỗng cơm đều đặn.

- Sám hối

Sau một ngày tu học, để cho chư hành giả được trong sạch lỗi lầm, Thượng tọa Giác Nhuận cùng Chư Tôn Đức Tăng trong Ban hướng dẫn dành một tiếng đồng hồ để chứng minh và giáo giới cho những trường hợp sai phạm.

Nhìn chung, trong khóa tu, các hành giả không vi phạm những giới điều trọng đại. Các lỗi lầm chủ yếu là do thiếu chánh niệm tỉnh giác, đôi khi sinh hoạt còn làm động chúng.…. đều được các hành giả Ni tác pháp sám hối giữa đại chúng.Sau đó sư cô Thích Nữ Viên Liên đã thay lời Chư Hành giả Ni phát biểu cảm tưởng tu học trong khóa tu lần 3 này.Phật tử Thiện Công đã thay lời cho hơn 100 Phật tử hiện diện đã nói lời cảm tưởng về khóa tu.


Sư cô Sanh Liên đọc cảm tạ đơn vị đăng cai


Trong buổi lễ bế mạc Thượng tọa Giác Nhuận đã tán thán tinh thần tu học của hành giả Ni lần thứ 3 này tốt hơn lần thứ 1 nhiều và ngang qua Kinh Trung bộ số 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò Ngài chia sẻ “Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên:

-- Này các Anuruddha, các Ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Ði khất thực có khỏi mệt nhọc không?

-- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc.

-- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?

-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.....

Cuối cùng Thượng tọa dạy cho hàng Phật tử có tinh thần hộ trì chánh pháp, muốn cho cuộc đời này bớt khổ đau thì phải cố gắng hành trì tu tập niêm mật để cho đời sống hiện tại an lạc hạnh phúc và tương lai được sanh vào cảnh giới lành. Như kinh Pháp cú có câu:


Hãy gấp làm điều lành,
Ngăn tâm làm điều ác.
Ai chậm làm việc lành,
Ý ưa thích việc ác.

Và cùng không quên tán thán Sư cô Thích Nữ Phương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng, đơn vị đăng cai khóa tu đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cũng như trong khóa tu được diễn ra viên mãn.

Sau 6 ngày tu học, các hành giả đã trải qua thời gian sống chung an lạc dưới bóng mát của Tổ thầy. Đây là một phước báu hy hữu trong thời đại vật chất tiến bộ nhưng tình thần đạo đức đang xuống cấp.


Diệu Anh