Hôm nay ngày 15/10/2019 nhằm ngày 17/09/Kỷ Hợi tại tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã diễn ra lễ Bế mạc Khóa tu truyền thống Giới, Định, Tuệ của Phân đoàn Ni- giáo đoàn 6. Chứng minh buổi lễ có TT. Giác Điệp, Tri sự phó của Giáo đoàn, Chứng minh Khóa tu, TT. Giác Nhuận, UV Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Tri sự phó giáo đoàn, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Trưởng Ban Tổ chức của khóa tu, TT. Giác Minh, giáo phẩm của giáo đoàn, ĐĐ. Minh Sĩ Thư ký giáo đoàn,… Về chư Tôn đức Ni có: NS, Diễm Liên, Sanh Liên, Độ Liên, Hồng Liên, Phương Liên,… Giáo phẩm Phân đoàn Ni.

Sau phần tuyên bố lý do, Ni sư Phương Liên đại diện Chư Hành giả Ni đọc báo cáo tổng kết quá trình diễn ra khóa tu. Về số lượng hành giả: có 18 vị hành giả Ni từ các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về tham dự khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” lần thứ 5. Trong số đó: Ni sư: 5 vị, Tỳ kheo ni: 11 vị, Thức xoa: 2 vị. Tiếp theo là sư cô Hiền Liên đại diện các hành giả khóa tu kính dâng những dòng cảm xúc trong suốt thời gian tu tập. Ni sư Diễm Liên đại diện Chư Ni dâng lên lời tác bạch và xin phép Ban Trị sự giáo đoàn được tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ năm và được Chư Tôn đức lãnh đạo giáo đoàn hứa khả.

TT. Giác Điệp, đại diện cho Ban Trị sự giáo đoàn có đôi lời chứng minh và tán thán công hạnh và những sự nỗ lực của chư Ni trong giáo đoàn. Cuối cùng là Ni sư Sanh Liên, đại diện Ni chúng dâng lên lời cảm tạ.
Tin: Phú Sĩ, ảnh: Huỳnh Bích Đào