Để thực hiện chuyến đi hành đạo chư Tôn Đức Tăng Ni thành lập ban: Ban Hành Đạo - Chứng minh: HT. Giác Điệp - Trưởng Ban : TT. Giác Nhuận - 2 Phó ban Tăng : TT. Giác Minh, ĐĐ. Minh Toàn. - 2 Phó Ban Ni: NS. Sanh Liên, NS. Phương Liên - Chánh Thư ký: TK. Mình Đạo - Phó thư ký: Ni sư Hồng Liên - Truyền thông: Phật tử Diệu Anh. - Thành viên: 29 vị ( Tăng 23, Ni 6).

Sáng ngày 6/4/2022 nhằm ngày 6/3/Nhâm Dần. Thượng tọa Giác Nhuận đã hướng dẫn 29 chư tôn đức Tăng và 6 chư tôn đức Ni du hành noi theo hạnh Phật Tăng xưa , thực hiện con đường “Tứ Y Pháp” Chánh pháp của Phật.


Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn du hành là Tổ đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long. Đoàn đã đảnh lễ Hòa thượng Giác Giới chứng minh Hệ phái Khất Sĩ, cố vấn Giáo đoàn 6 và nghe Ngài nhắc lại sự ra đời của Giáo đoàn 6 cũng như sách tấn chư tôn đức Tăng - Ni nên sống chung tu học để trau dồi tam vô lậu học.Rời Tổ đình đoàn đi đến chùa Giác Quảng, tịnh xá Ngọc Thành, thành phố Cần Thơ thăm viếng chư Tăng trú xứ nơi bổn tự và cùng độ ngọ cũng như thuyết pháp sách tấn hàng cư sĩ tại gia.Buổi chiều đoàn đến tịnh xá Phước Huệ, khu phố Long An, phường Long Phú, thị xã Tân châu, tỉnh An Giang đã cùng nhau “ Sống chung tu học” trọn một ngày mùng 7/3/ Nhâm Dần.

Buổi tối sau thời thiền định chư tôn đức có thời thiền trà, ngang qua thời Pháp thoại của HT. Giác Điệp, nói lên ý nghĩa vô thường kiếp sống ngắn ngủi Ngài sách tấn Tăng - Ni, Phật tử cần nên chuyên cần tu tập .Tiếp theo Thượng tọa Giác Nhuận trình bày ý nghĩa chuyến đi du hành có 3 điều:

1/ Thực tập con đường du hoá của Phật Tăng xưa và truyền thống Tổ, Thầy.

2/ Tập sống chung tu học với tinh thần lục hoà.

3/ Tập sống giải thoát buôn bớt sự dính mắc pháp thế gian.

Theo như kinh Tăng Chi bộ II, chương 5, phẩm Du hành dài Phật dạy: có 5 pháp nguy hại khi ở quá lâu một trú xứ:

1/ Xan tham đối với trú xứ.

2/ Xan tham đối với gia đình.

3/ Xan tham đối với đồ vật cúng dường

4/ Xan tham đối với công đức.

5/ Xan tham đối với pháp.

Ngược lại người đi du hành thoát khỏi 5 nguy hại đó sẽ được 5 lợi ích:

1/ Không xan tham đối với trú xứ

2/ Không xan tham đối với gia đình

3/ Không xan tham đối với đồ vật cúng dường

4/ Không xan tham đối với công đức

5/ Không xan tham đối với phápNgày 8/3/ Nhâm Dần đoàn đã có mặt tại tịnh xá Ngọc Châu, Tân Châu, An Giang lúc 4g sáng chư Tăng – Ni cùng nhau tụng giới theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ và tu tập, buổi trưa cúng hội.Trong suốt thời gian viếng thăm và tu học tại các miền tịnh xá đã mang lại rất nhiều niềm hỷ lạc và kinh nghiệm tu tập mà chư tôn Giáo phẩm chỉ dạy.

Cũng như theo tinh thần hoằng pháp lợi sanh của Hoà thượng Pháp sư Giác Huệ người khai lập Giáo đoàn 6 đã từng cảm tác:

Mặc năm tháng phong trần lòng chẳng ngại

Gót vân du vẫn trổi khắp ta bà

Thì đâu đâu lại chẳng phải nhà ta?

Thì sanh chúng? - Dĩ nhiên là quyến thuộc.

Diệu Anh- Ban Truyền thông giáo đoàn 6