Vào ngày 05/06/2022 nhằm ngày 07/05/Nhâm Dần. Tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 đã diễn ra khóa tu mùa hạ lần 1 dành cho 40 vị chư Tăng trụ trì các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 và các vị tập sự. Chư Tăng trụ trì vì điều hành tịnh xá và tham gia Phật sự Giáo hội nên không an cư tập trung. Số chư Tăng còn lại của Giáo đoàn đều dự hạ tập trung cùng Hệ phái Khất sĩ.

Ngang qua lời dạy của Tổ, Ban trị sự Giáo đoàn 6 tạo điều kiện cho các vị trụ trì về Trung tâm Giáo đoàn mỗi tháng 2 kỳ sinh hoạt tu học. Mỗi kỳ 3 ngày nơi Trung tâm Giáo đoàn, thể hiện tinh thần sống chung lục hoà cộng trụ.

Về phía Ban tổ chức

- Trưởng ban: Thượng tọa Giác Nhuận, Uỷ viên Ban trị sự GHPGVN, TPHCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Q6. Trị sự phó Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ

- Phó ban: Thượng tọa Giác Nghiêm, Thượng tọa Giác Minh

- Chánh Thư ký: Đai đức Minh Sĩ , Phó Thư ký ban trị sự GHPGVN Q6

- Phó Thư ký: Đại đức Minh Đạo Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Truyền thông: Phật tử Diệu Anh

- Đại chúng tham dự: 40 vị Chư Tăng và tập sự.

Với thời khóa tu học

- 4h15’- 5h00’: Thiền tọa - Thiền hành

- 6h00’- 6h30’: Điểm tâm

- 7h30’- 8h15’: Thiền hành- Thiền tọa

- 9h00’- 9h45’: Học pháp

- 10h30’- 11h30’: Độ ngọ

- 12h00’- 13h30’: Chỉ tịnh

- 14h00’- 14h45’: Học pháp

- 15h30’- 16h15’: Thiền tọa- Thiền hành

- 17h00’- 17h30’: Tiểu thực

- 19h00’- 19h45’: Thiền tọa- Thiền hành

Các thời thiền hành thiền tọa theo thời khóa niêm mật


Sáng nay, Thượng tọa Giác Nhuận đã trình bày về Quy Sơn Cảnh Sách, Ngài trùng tuyên lại lời Tổ Quy Sơn dạy: Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, tức chưa khỏi khổ lụy về thân. Bẩm thụ tinh cha huyết mẹ, tạm mượn các duyên hợp thành” Do duyên nghiệp chúng ta có thân, thân này đầy dẫy sự đau khổ, bốn đại không điều hoà nên mất lúc nào cũng không hay. “Tuy nhờ tứ đại gi gìn, nhưng chúng thường trái nghịch. Vô thường, già, bnh chẳng hẹn cùng người. Sáng còn tối mất, chỉ trong khoảng sát na đã qua đời khác”.

Cho nên chúng ta là người giác ngộ dùng chánh kiến để thấy vô thường, khổ não, vô ngã mà tiến tu giải thoát. “Sao lại an nhiên để ngày tháng trôi suông vô ích”. Trong bài đầu tiên Tổ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của kiếp sống, không lo tiến tu mãi tham đm ngũ dục , lúc mất thân rồi đọa lạc mới tiếc nuối là phải khổ vô lượng kiếp, nên quyết chí tu hành thành đạo nghiệp cho kiếp này.Buổi chiều cùng ngày, đại chúng cùng pháp đàm với đề tài “Chữ Nghiệp trong đạo Phật” tất cả Chư Tăng trình bày về quan điểm của từng vị. Sau các thời chia sẻ pháp đàm, chư Tăng y theo thời khóa để tu thúc liễn thâm tâm, trao dồi giới đức.

Chùm ảnh trong khóa tu :Diệu Anh- Ban Truyền thông giáo đoàn 6