Vào lúc 19g ngày 10/11/2022 (nhằm ngày 17/10/Nhâm Dần). Tại tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Diễn ra cuộc họp trù bị cho khoá tu lần 5.Được biết khóa tu sẽ diễn ra trong 3 ngày 11-12-13/11/2022  nhằm (18-19-20/10/Nhâm Dần). Trong cuộc họp Thượng tọa Giác Nhuận trưởng Ban tổ chức khóa tu đã sách tấn chư Tăng; Ni thực hiện lời Tổ Sư dạy người Khất sĩ có ba pháp tu học vắn tắt Giới, Định, Tuệ nếu không có là người Khất cái từ tinh thần đó Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ tổ chức khoá tu nhằm khích lệ Tăng; Ni trở về nguồn cội nên tập sống chung tu học “phép Tăng chẳng lìa đoàn”.

Tiếp theo đại đức Minh Đạo đã thay mặt Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức vào Ban chức sự của khóa tu và thông qua nội quy khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 5 do Giáo đoàn 6 tổ chức.

I. Ban tổ chức khoá tu

1. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Thượng tọa Giác Nhuận

- Phó ban: Thượng tọa Giác Nghiêm

- Phó ban: Đại đức Minh Dẫn

- Phó Ban: Ni sư Sanh Liên

2. Ban thư ký:

- Chánh thư ký: Đại đức Minh Sĩ

- Phó thư ký: Ni sư Phương Liên

3. Ban truyền thông:

- Trưởng ban: Đại đức Minh Đạo

- Phó ban: Phật tử Diệu Anh

4. Bạn hành đường:

- Trưởng ban: Tk. Minh Bình

- Phó ban: Tk. Mình Quảng

5. Ban trai soạn:

- Phật tử Phương Ngọc và Phật tử Trúc Lâm

6. Ban nghi lễ:

- Đánh kẻng thức chúng: Đại đức Minh Kính

- Đánh Khánh: Đại đức Minh chuẩn

7. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: Thượng tọa Giác Minh

- Phó ban: Ni sư Hồng Liên

8. Ban âm thanh: đại đức Minh Luật

II. Thời khoá tu học

- 4h15’- 5h00’: Thiền tọa - Thiền hành

- 6h00’- 6h30’: Điểm tâm

- 7h30’- 8h15’: Thiền hành- Thiền tọa

- 9h00’- 9h45’: Học pháp

- 10h30’- 11h30’: Độ ngọ

- 12h00’- 13h30’: Chỉ tịnh

- 14h00’- 14h45’: Học pháp

- 15h30’- 16h15’: Thiền tọa- Thiền hành

- 17h00’- 17h30’: Tiểu thực

- 19h00’- 19h45’: Thiền tọa- Thiền hành

III. Nội Quy

1. Chư Tăng Ni sống trong tinh thần lục hoà

2. Giữ gìn oai nghi

3. Giữ gìn giới luật

5. Giữ đúng thời khoá tu học

6. Sống phòng hộ tam nghiệp và lục căn


Diệu Anh