Riêng về thính pháp gồm có 2 thời: Sáng từ 9h00 đến 9h45’ HT. Giác Điệp đã chia sẻ pháp thoại “Lý Tánh Quan Thế Âm” ngang qua quyển Chơn Lý Quan Thế Âm do đức Tổ sư Minh Đăng Quang trước tác. Hòa thượng chia sẻ hạnh nguyện Quan Thế Âm với hình ảnh tay cầm bình cam lộ thủy, tay cầm nhanh dương liễu tưới tẩm giọt từ bi cứu đời đã thấm đẫm biết bao trang kinh nhà Phật. HT. Giác Điệp còn kể nhiều mấu chuyện rất ý vị, như một vị Sa-di đệ tử Tôn giả Xá-lợi-phất vì mải mê dùng thần thông bay xuống chân núi, chẳng may gặp một thôn nữ xinh đẹp bị nhiễm phàm tâm mà bị đứt thần thông. Rồi chuyện đức Phật chỉ cho A-nan xem cục vàng ở bên đường kia là con rắn độc. Gã nông dân vô trí nhặt vàng trong sự thỏa thê cuối cùng bị toán cướp giết hại. Hai mẫu chuyện trên đều là những khía cạnh đạo lý vàng son mà hình ảnh Bồ tát Quan Thế Âm như hiển hiện độ người. Cuối cùng, Hòa thượng lấy hình ảnh Bồ tát Trì Địa dâng chuỗi ngọc anh lạc cúng dường Bồ tát Quan Âm trong Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn để soi sáng nghĩa lý tu hành. Chuỗi xâu anh lạc đó chính là cảnh giới Chơn Lạc, một trong tứ đức Niết-bàn: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh mà hội chúng cần hướng đến.

Theo truyền thống hành giả khất thực độ ngọ

Chiều 14h00 đến 14h45’ do TT. Giác Nhuận – Trưởng ban Tổ chức quang lâm thuyết giảng pháp thoại về “Thuyết tiến hóa trong Chơn lý Võ Trụ Quan.” Tư tưởng của quyển Chơn Lý này đức Tổ sư không chỉ đơn thuần giải thích về vũ trụ hay các hành tinh trong vũ trụ, mà Ngài chỉ lấy các hình ảnh đó để ẩn dụ cho con đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp lên cao, từ ác đến thiện và đến chơn như.

Tổ sư nhấn mạnh: Người mà giác ngộ chơn lý mới biết đường đi, đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn, vĩnh viễn, chắc thiệt yên vui, mới gọi ta, của ta, mới có lý nghĩa, mới là ích lợi. Hết mê lầm, không loạn vọng, không sở chấp chi nữa hết.

Sau thời thính pháp hành giả tiếp tục thời khóa thiền hành


19h tối, do thời duyên cảnh ngộ khách quan, chư tôn đức đã thực hiện đêm thắp nến tâm linh để tưởng niệm công đức khai lập Giáo đoàn VI của HT. Giác Huệ và HT. Giác Đức. Cuối cùng, đại chúng Tăng Ni trì tụng một thời kinh nhằm cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho HT. Giác Tuấn – đương vi Trị sự trưởng Giáo đoàn VI được thân khỏe tâm an, tuệ giác phát sanh, làm tàng cây bóng mát che chở Tăng Ni giao đoàn VI.


Tin: Tỳ kheo Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh