Hôm nay, ngày 12/5/2023 nhằm 23/4/Quý Mão tại tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp Hồ Chí Minh diễn ra khóa tu Giới Định Tuệ lần 4 của Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.

4g sáng đại chúng đã vân tập đông đủ để tụng giới theo truyền thống Khất sĩ. Chánh điện là cương giới của hội chúng Tăng. Giảng đường là cương giới của hội chúng Ni. Sau phần tụng môn oai nghi, đại chúng cùng nhau thực tập thiền hành quanh khuôn viên tịnh xá.

Tiếp đến 7g30 HT. Giác Điệp hướng dẫn đại chúng tiếp tục hành thiền nơi giảng đường. Sau khi tỉnh thức từ tiếng nhịp khánh báo giờ, chành giả trang nghiêm khởi thân và hòa điệu gót sen thực tập phép đi chánh niệm.


9g sáng, hành giả được nghe pháp từ HT. Giác Pháp – UVTT HĐTS TW, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự trưởng Giáo đoàn V. Hòa thượng đã thuyết giảng đề tài: “Kinh nghiệm tu thiền chỉ và thiền quán”. Ngài nhấn mạnh hành giả cần học tập các lý thuyết hành thiền rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Đối tượng của thiền chỉ là theo dõi tâm vọng của mình (Pháp tri vọng) để dừng tâm vọng. Đối tượng của thiền quán là quán chiếu ngũ uẩn để giải thoát các khổ ách. Đặc biệt, cần phải cảnh giác trước các “Dục Giác Quan” vì chỉ có ly dục, ly ác bất thiện pháp mới có thể nhập sơ thiền. Nhiều bài kinh đức Phật từng ví dục như khúc xương, dục như hố than hừng, dục như bó đuốc, dục như miếng thịt, dục như giấc mơ, dục như vật vay mượn. Tất cả đều không thật có nên đại chúng cần buông bỏ dục vọng.


Sau thời pháp thoại, đại chúng vân tập nơi trai đường ở cội bồ đề tuần tự lãnh cơm và cúng ngọ.

14g cùng ngày đại chúng vân tập nơi chánh điện để cùng chia sẻ tri kiến về bài pháp thoại buổi sáng với đề tài Thiền chỉ, thiền quán do HT. Giác Điệp làm chủ tọa. Các thời tu tập buổi chiều và tối cũng được thực hành đúng theo thời khóa biểu đã công bố đêm khai mạc.

Được biết, khóa tu diễn ra 3 ngày từ ngày 12/5/2023 đến 14/5/2023 nhằm 23/3 đến 25/3/Quý Mão.

Tin: TK. Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh