Sáng qua, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu), Ban Trị sự Giáo đoàn VI tổ chức khóa tu “Một Ngày Sống Chung An Lạc” lần thứ 3 tại Tịnh xá Ngọc Chơn – Chơn Thành, Bình Phước

Khóa tu gồm 22 Chư Tôn đức Tăng và hội chúng Sa-di, tập sự có 19 vị đến từ các miền tịnh xá như: TxX Lộc Uyển, TX. Ngọc Long, TX. Ngọc Định, TX. Trúc Lâm. Chư Tăng từ TxX Quang Minh và TX. Ngọc Tâm tham dự bằng phương tiện online.

           Thời khóa tu tập:

1.     3g45:                           Thức chúng

2.     4g – 4g45:                   Tụng giới

3.     4g45 – 5g:                   Kinh hành

4.     6g:                                Điểm tâm

5.     8g – 8g45:                   Thiền tọa

6.     8g45 – 9g15:               Thiền hành

7.     9g30 – 10g30:            Thính pháp

8.     10g30-12g:                  Cúng ngọ

9.      12g:                             Chỉ tịnh

10. 14g:                            Thiền tọa

11. 14g30:                        Thiền hành

 Trong Khóa tu lần thứ 3, Giáo đoàn VI thành tâm cung thỉnh TT. Giác Hoàng – Phó Thư ký Hệ phái quang lâm đồng tu và chia sẻ đạo tình lẫn kinh nghiệm hành trì giáo pháp.

Thượng tọa đã bày tỏ niềm hoan hỷ trước khung cảnh trang nghiêm của đạo tràng tịnh xá Ngọc Chơn. Tuy vậy, Ngài cảnh tỉnh rằng dù tạo dựng bao nhiêu công trình cũng phải biết gia công tu tập để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới hạnh, đó mới là mục tiêu tối hậu. Bên cạnh việc xây chùa thì việc “dựng Tăng” cũng rất quan trọng. Dựng Tăng ở đây là phát triển cả về số lượng lẫn bồi dưỡng tài đức. Thượng tọa còn nhấn mạnh đến việc tu tập của chúng ta hôm nay đặt trên sự hy sinh của thế hệ trước nên đại chúng cần biết sống trong Niệm biết ơn. Niệm biết ơn này liên đới từ quá khứ đến hiện tại: Quá khứ từ các vị đức Thầy lập đạo đã dày công đặt nền móng cho Giáo đoàn được phôi thai, đến hiện tại chư vị Thượng tọa đang thực hiện sứ mạng kiến lập các đạo tràng tịnh xá, tịnh thất cho chư Tăng có nơi tu hành.

Thượng tọa cũng tán thán khóa tu học ngoài việc tạo nên sự đoàn kết cho chư Tăng nội bộ còn là sự đóng góp cho sự vững mạnh của Tăng đoàn nói chung. Khóa tu giúp cho ai chưa phát tâm tu hành sẽ có điều kiện tu chung đại chúng và những vị thích tu sẽ được tăng trưởng thiện pháp. Thượng tọa đã trích giảng Đại kinh Rừng Sừng Bò (Trung Bộ số 32) để soi sáng cho ý pháp về hạnh thù thắng hay còn gọi sở trường của từng vị. Trên tinh thần cộng trú, chúng ta cần phải tôn trọng khả năng cá nhân về các mặt nổi trội của từng huynh đệ, trong đó duyên lành với pháp tu học hay giới hạnh đều cần được bảo hộ cho nhau một cách triệt để.

Kết lời, Thượng tọa nhắn nhủ chư hành giả cần gia công tu học để tạo nên 2 đức tính quan trọng nhất của Tăng đoàn là hòa hợp và thanh tịnh. Đây là hai yếu tố cấu thành nên giá trị của ngôi Tăng bảo mang đến lợi ích cho nhân sinh trong bất kỳ thời đại nào.

 Vào buổi chiều, đại chúng đồng tu thời thiền tọa và thiền hành trong sự tịnh yên của nếp sống chung hòa hợp. Khóa tu “Một Ngày Sống Chung An Lạc” khép lại trong tinh thần hoan hỷ của Chư hành giả. Khóa tu lần 4 sẽ diễn ra vào ngày 09 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày mùng tháng 11 năm Tân Sửu) nhân kỷ niệm Phật Thành đạo tại đạo tràng tịnh xá Trúc Lân – Tân Biên, Tây Ninh.

 

Tin: Minh Điệp
Ảnh: Diệu Anh