Tối nay, vào lúc 19g ngày 08/02/2022 nhằm mùng 08/01/Nhâm Dần tại chánh điện tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Thượng tọa Giác Nhuận, Tri sự Phó Giáo đoàn 6 cùng chư Tăng bổn tự trang nghiêm tiến hành lễ Pháp hội Dược Sư cầu quốc thới dân an, tứ chúng an hòa.Sau thời kinh Dược Sư tại chánh điện, Thượng tọa Giác Minh đã hướng dẫn chư Tăng cùng Phật tử đến đài Quan Âm nơi tôn tượng thất Phật Dược Sư để tụng thời kinh cầu an.

Được biết đây là một trong những nét đẹp truyền thống của chư Tăng tịnh xá vào đầu năm mới quý Ngài tổ chức Pháp hội Dược Sư, cầu an cho bá tánh, cầu nguyện mưa thuận, gió hòa, đất nước an lạc.

Do dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt nên tất cả Phật tử đến chùa cầu an đều đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn cho mình và những người xung quanh.

Thượng tọa Giác Nhuận đã thay lời chư Tăng bổn tự chúc tất cả Phật tử và gia đình hưởng được 5 phước báu: tài sản, sắc tốt, tuổi thọ, an vui và trí tuệ.

 

Diệu Anh- Ban Truyền thông giáo đoàn 6