GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 .

Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 234/QĐ-HĐTS ngày 20-9-2021, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 với danh sách nhân sự gồm 22 vị, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.

Phó ban Phụ trách các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Nam là Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Phó ban Phụ trách các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Bắc là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương.

Phó ban Thường trực kiêm Thư ký là Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

8 vị Phó ban, bao gồm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương; Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 1; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2.

10 vị ủy viên, bao gồm: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Văn phòng 2; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 1; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Văn phòng 1; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Văn phòng 2; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng 2; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Trợ lý Tổng Thư ký; Đại đức Thích Nguyên Chính, Trợ lý Tổng Thư ký, Phó Văn phòng 1.

Quyết định cũng cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong công tác tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thời gian bắt đầu từ ngày ký đến 30-11-2022.

Diệu Nghiêm/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn